Projektstatus

På denne side kan du finde projektets vigtige nedslagspunkter. Vi befinder os lige nu i projektforslagsfasen. 

Skrevet d. 10-02-2017

24. september 2018
JV CMB / Itinera indgår foreløbig kontrakt om at færdigprojektere og bygge de fire klynger.

19. december 2017
JV CMB / Itinera indgår foreløbig kontrakt om at færdigprojektere og bygge Vidensaksen og behandlings- og sengeafsnit.

13. september 2017
Nyt OUH's fire klynger, delprojekt 05 til 08, samlet mere end 90.000 m2, sendes i udbud.

11. september 2017
Enka trækker sig inden 2. dialogmøde. Mere info her.
De tre resterende totalentreprenører om budet på Vidensaksen og behandling/sengeafsnit er MT Højgaard, NCC/Bravida og CMB/Itenera.

Juli 2017
Samarbejdet med totalrådgiver, Medic OUH I/S udfases.
På bagrund af udbudstrategien i det godkendte og optimerede projektforslag, indgår Region Syddanmark en udfasningsaftale med konsortiet Medic OUH I/S.
Aftalen træder i kraft fra juli 2017.

26. juni 2017
Region Syddanmark prekvalificerer 4 totalentreprenører til den videre konkurrence om at bygge vidensakse og/eller  behandlings bygninger m sengeafsnit.
De 4 totalentreprenører er MT Højgaard, NCC/Bravida, CMB/Itenera og Comsa/Comsa Industriales.
Comsa trækker sig umiddelbart efter og erstattes af ENKA. der senere også trækker sig.

10. maj 2017
Nyt OUH udbydes i totalentrepriser.
Totalenterprise-udbuddet af Nyt OUH deles i tre store klumper: Vidensaksen, behandlingsbygningerne og klyngerne.
I første omgang udbydes vidensaksen og behandlingsbygningerne som henholdsvis delprojekt 03 og -04. Klyngerne ventes udbudt i august.

23. januar 2017
Det samlede projektforslag godkendes af Regionsrådet.
Med udgangspunkt i projektforslaget, arbejdes der nu med at optimere materialet til udbud.

24. oktober 2016
Projektforslaget godkendes betinget af Regionsrådet med forbehold for viderebearbejdning på: Funktionalitet, Logistik, Brand.

28. april 2016
Første spadestik til Nyt OUH tages. Herefter startes det byggeforberedende arbejde på den 800.000 m2 store byggegrund. 

27. april 2015
Dispositionsforslaget blev vedtaget i Regionsrådet den 27. april 2015. Dispositionsforslaget startede i januar 2013, og projektet har været gennem en omfattende brugerproces og omstrukturering. Undervejs i projektet har regionen tilpasset projektet, så det i højere grad grad kommer til at opfylde de fremtidige behov, som Nyt OUH står over for ved åbning i 2022. Næste fase, projektforslagsfasen, hvor man begynder på indretning og bestykning af de disponerede rum, er sat i gang.  

1. januar 2013
Med udgangspunkt i det godkendte byggeprogram udarbejder Totalrådgiver, i samarbejde med Bygherre, et dispositionsforslag. Det overordnede mål for dispositionsforslaget, er at få disponeret klynger og afdelinger i forhold til hinanden. Med dispositionsforslaget fastlægges den kliniske hovedstruktur for Nyt OUH i store træk.disponeret klynger og afdelinger i forhold til hinanden. Med dispositionsforslaget fastlægges den kliniske hovedstruktur for Nyt OUH i store træk.

17. december 2012
Byggeprogrammet vedtages af Regionsrådet. Forinden er Byggeprogrammet blevet behandlet i Region Syddanmarks Innovations- og Psykiatriudvalg og i Forretningsudvalget. Med Byggeprogrammet er de overordnede behov og krav til det nye sygehus blevet afdækket og specificeret, så de rå rammer for projektet – som nettoareal, rumstørrelser og klyngesammensætninger – nu er fastlagt.

Læs mere

Juli 2011 - december 2012
Bygherre og Totalrådgiver udformer i fællesskab et byggeprogram, der sendes til behandling i Regionsrådet.

Mere om byggeprogrammet

28. juni 2011
Det endelige vinderprojekt udpeges, og totalrådgiver-konsortiet Medic OUH I/S vælges. 

Se mere her. 

Totalrådgiveren tegner hospitalets fysiske rammer. Rådgiver skal samtidig give et bud på, hvordan hospitalet skal organiseres. Det gælder både for placeringen af afdelinger/funktioner og for funktionaliteten.

December 2010 – april 2011
De tre vindere får lejlighed til at forbedre og tilpasse deres forslag efter forhandling med regionen.

Medio december 2010
Tre vinderforslag udpeges.

Læs mere om de tre forslag

August 2010 – november 2010
Den egentlige konkurrence begynder. De udvalgte konsortier arbejder med hvert deres bud på, hvordan Nyt OUH bliver et moderne og fremtidssikret hospital, der sætter mennesket først. Konkurrencen er udskrevet i samarbejde med Syddansk Universitet. De konkurrerende konsortier skal derfor også give et bud på, hvordan et sundhedsvidenskabeligt fakultet kan se ud. Der skal også gives et bud på, hvordan universitet og hospital kan sammenbygges, så der skabes synergi på tværs af institutionerne.

August – oktober 2010
Arkæologisk screening af området.

Juni 2010
Regionsrådet godkender projektkonkurrencematerialet, der beskriver, hvilke funktioner og krav Region Syddanmark har til byggeriet.

April 2010
Regionsrådet godkender de udvalgte konsortier.

1. november 2009 – 11. januar 2010
Prækvalifikationskonkurrencen går i gang. Konkurrencen er første trin i udvælgelsen af den totalrådgiver, der skal bygge det nye sygehus. Der skal findes fem-seks konsortier af rådgivende arkitekter og ingeniører, som opfylder kravene om teknisk kompetence og økonomisk formåen. De fem eller seks udvalgte går videre til den egentlige konkurrence om at blive totalrådgiver på Nyt OUH.