Koncepter

Hvordan bliver det for patienter og personale på Nyt OUH? For at kunne planlægge den fremtidige struktur og drift af et nyt hospital arbejder vi efter en række retningslinjer - Koncepter for Nyt OUH.
Et koncept for Nyt OUH-projektet beskriver, hvorledes et bestemt område eller en bestemt funktion på Nyt OUH indrettes og tilrettelægges i overensstemmelse med visionen for Nyt OUH – ”Mennesket først gennem forskning, uddannelse, udvikling og samarbejde”.

Koncepter for Nyt OUH

Et koncept tilvejebringer tværgående konceptuelle løsninger eller beskriver principper for Nyt OUH. Såvel kliniske som ikke-kliniske.

Et koncept er funderet på eksisterende viden og erfaring. Samtidig anlægges der et fremtidsorienteret og innovativt perspektiv på det enkelte koncept. 

Hvert koncept har arbejdsgrupper tilknyttet, der er sammensat med brugere fra relevante afdelinger eller funktioner fra eksempelvis OUH, Psykiatrien, SDU, Nyt OUH og Medic OUH. 

Klik på de enkelte koncepter for at læse mere, og du kan også finde links til mere materiale, der beskriver koncepterne udførligt og arbejdsgruppernes sammensætning.  

Status på arbejdet med udviklingen af koncepter

Arbejdet med udvikling af koncepter for Nyt OUH begyndte i 2009 med udarbejdelse af funktionsprogrammer for en lang række funktioner og områder. Efterfølgende er en del af disse funktionsprogrammer blevet yderligere bearbejdet og i den sammenhæng omdøbt til koncepter. Der er også kommet nye koncepter til.

Koncepterne udarbejdes i et samarbejde mellem brugere fra OUH, Psykiatrien, SDU og Nyt OUH og Medic OUH. Direktionen på OUH har en betydningsbærende rolle i udviklingen af koncepterne og er repræsenteret ved formandskab i de forskellige arbejdsgrupper. Projektorganisationen Nyt OUH har en tæt dialog med direktionen, som sikrer, at udviklingen af koncepterne er fremtidsorienteret og i tråd med OUH’s strategier for innovation og udvikling. 

Kvalificeringen og udvikling af koncepter er ophørt. Resultaterne indgår nu som historisk baggrundsmateriale for projektering, byggeri og driftsplanlægning. Koncept for

klinisk hovedstruktur

Koncept for

bespisning