Hospitalsudvikling

Skrevet d. 27-03-2017

Fremtidens operationsstuer
Når Nyt OUH står færdig til overdragelse i 2022, er det med 52 nye operationsstuer. 
Her kan du følge udviklings processen hen mod Nyt OUH's bud på fremtidens operationsstue.
Mere her:


Byggeproces - Fra fase til fase
Nyt OUH er startet som idé, der har udkrystalliseret sig i en vision. Byggeprocessen er den fremadskridende proces, der sikrer, at ide og vision ender som et færdigt byggeri.
Mere Her:


Hygiejnepolitik
For at Nyt OUH kan leve op til sin vision, og fremtidens hygiejnestandarder, er det nødvendigt, at fokusere på infektionsforebyggelse i samspillet mellem arkitektur, fysiske rammer, teknologiske løsninger, funktionalitet, adfærd og arbejdsgange.
Mere Her:


Arbejdsmiljøpolitik
Nyt OUH skal være medarbejdernes hospital – ”det bedste sted at arbejde”.  For at fastholde dette perspektiv gennem projektering og udførelse, er der vedtaget en arbejdsmiljøpolitik, som danner grundlaget for alle, der bliver involveret i projektet.
Mere her:


Det digitale hospital
En forudsætning for at fremtidens hospital kommer til at indfri forventningerne er, at vi i dag udvikler effektive digitale løsninger til at understøtte de udfordringer hospitalsdriften møder nu og i fremtiden.
Mere Her: