Vejen til vinderprojektet

Følg sporene, der ledte til valget af Medic OUH som projektvinder og totalrådgiver.

Skrevet d. 10-03-2014

Projektkonkurrencen indledes

Den 1. november 2009 blev projektkonkurrencen officielt indledt. 

Konkurrencen var første trin i udvælgelsen af den totalrådgiver, der skal bygge det nye sygehus. Der skulle findes fem-seks konsortier af rådgivende arkitekter og ingeniører, som opfyldte kravene om teknisk kompetence og økonomisk formåen.

Der blev udvalgt seks konsortier, der gik videre til den egentlige konkurrence om at blive totalrådgiver på Nyt OUH. 

De udvalgte konsortier godkendes

Den 26. April 2010 godkendte regionrådet de seks udvalgte konsortier, og projektkonkurrencen kunne indledes for alvor. 

Læs mere

Fra august 2010 til november 2010 arbejdede de seks konsortier med hvert deres bud på, hvordan Nyt OUH bliver et moderne 
og fremtidssikret hospital, der sætter mennesket først. 

Læs her om informationsmaterialet til Projektkonkurrencen

Konkurrencen er udskrevet i samarbejde med Syddansk Universitet. De konkurrerende konsortier skal derfor også give et bud på, hvordan et sundhedsvidenskabeligt fakultet kan se ud. Der skal også gives et bud på, hvordan universitet og hospital kan sammenbygges, så der skabes synergi på tværs af institutionerne.

Og så var de tre

Ud af de seks konsortier blev der udnævnt tre vinderforslag, der gik videre til næste fase i projektkonkurrencen. 

Læs mere om de tre forslag

De tre vindere fik derefter lejlighed til at forbedre og tilpasse deres forslag efter forhandling med regionen.

Medic OUH vinder projektkonkurrencen

Den 28. juni 2011 blev det endelige vinderprojekt udpeget. Det blev totalrådgiver-konsortiet Medic OUH I/S, som løb med sejren. 

Se mere her. 

Totalrådgiveren tegner hospitalets fysiske rammer. Rådgiver skal samtidig give et bud på, hvordan hospitalet skal organiseres. Det gælder både for placeringen af afdelinger/funktioner og for funktionaliteten.Følg sporene, der ledte til valget af Medic OUH som projektvinder og totalrådgiver.

Vejen til vinderprojektet

Projektkonkurrencen indledes

Den 1. november 2009 blev projektkonkurrencen officielt indledt. 

Konkurrencen var første trin i udvælgelsen af den totalrådgiver, der skal bygge det nye sygehus. Der skulle findes fem-seks konsortier af rådgivende arkitekter og ingeniører, som opfyldte kravene om teknisk kompetence og økonomisk formåen.

Der blev udvalgt seks konsortier, der gik videre til den egentlige konkurrence om at blive totalrådgiver på Nyt OUH. 

De udvalgte konsortier godkendes

Den 26. April 2010 godkendte regionrådet de seks udvalgte konsortier, og projektkonkurrencen kunne indledes for alvor. 

Læs mere

Fra august 2010 til november 2010 arbejdede de seks konsortier med hvert deres bud på, hvordan Nyt OUH bliver et moderne 
og fremtidssikret hospital, der sætter mennesket først. 

Læs her om informationsmaterialet til Projektkonkurrencen

Konkurrencen er udskrevet i samarbejde med Syddansk Universitet. De konkurrerende konsortier skal derfor også give et bud på, hvordan et sundhedsvidenskabeligt fakultet kan se ud. Der skal også gives et bud på, hvordan universitet og hospital kan sammenbygges, så der skabes synergi på tværs af institutionerne.

Og så var de tre

Ud af de seks konsortier blev der udnævnt tre vinderforslag, der gik videre til næste fase i projektkonkurrencen. 

Læs mere om de tre forslag

De tre vindere fik derefter lejlighed til at forbedre og tilpasse deres forslag efter forhandling med regionen.

Medic OUH vinder projektkonkurrencen

Den 28. juni 2011 blev det endelige vinderprojekt udpeget. Det blev totalrådgiver-konsortiet Medic OUH I/S, som løb med sejren. 

Se mere her. 

Totalrådgiveren tegner hospitalets fysiske rammer. Rådgiver skal samtidig give et bud på, hvordan hospitalet skal organiseres. Det gælder både for placeringen af afdelinger/funktioner og for funktionaliteten.