De første skridt mod Nyt OUH

Byggeriet af Nyt OUH er kulminationen af en længerevarende proces, der startede tilbage i 2007 med regionernes indtog på det danske politiske scene.

Skrevet d. 10-03-2014

Afsættet for byggeprojektet

Nyt OUH projektet tager afsæt i disse centrale beslutninger

  • Sundhedsstyrelsen udmeldinger i december 2006 og foråret 2007 om grundlaget for tilrettelæggelse af den fremtidige akutmodtagelse på landets sygehuse.
  • Forliget i regionsrådet af november 2007 om sygehusstrukturen i Region Syddanmark, og den efterfølgende akutplan og gennemførelsesplan for det somatiske område, samt psykiatriplan med tilhørende implementeringsplan for fremtidens psykiatri.
  • Regionrådets beslutning i september 2008 om igangsættelse af byggesagen.
  • Regionrådets beslutning om at etablere både Børne- og Unge som Voksenpsykiatri sammen med den somatiske del af Nyt OUH i forbindelse med vedtagelse af budget for 2012. 

Farvel til amter, goddag til regioner

Den 1. januar 2007 bliver Region Syddanmark officiel. Fra kommunalreformens vedtagelse, har regionsrådspolitikere forberedt sig til den nye politiske hverdag. Antallet af kommuner er blevet skåret ned fra 270 til 98, og samtidig er de eksisterende amter blevet nedlagt og erstattet med fem regioner. De nyetablerede regioner har som deres helt centrale opgave at styre det danske sygehusvæsen. 

Kvalitetsfonden etableres

De danske sygehuse skal fremtidssikres, og der skal ske en effektivisering af driften. Det er hovedlinjerne, som regeringen og Danske Regioner drager i diskussionerne om økonomi og strukturreform af det danske sygehusvæsen. Diskussionerne munder ud i kvalitetsreformen i august 2007. Her melder regeringen, at der bliver etableret en Kvalitetsfond med midler til nybyggeri af sygehuse. Til at rådgive og styre processen nedsættes et ekspertpanel. 

Regionens akutplan vedtages

Regionerne skal nu indsende byggeansøgninger, hvorefter ekspertpanelet vil vurdere de konkrete anlægsprojekter. Panelet vender hver ansøgning grundigt, i forhold til om det enkelte byggeprojekt giver mening set i sammenhæng med den samlede strukturreform. Panelet kigger konkret på om ansøgningen opfylder de fastsatte målsætninger og principper i forhold til kvalitet, finansiering og øget produktivitet. 

Region Syddanmark indsender ansøgning

Region Syddanmark indsender deres ansøgninger, der tager udgangspunkt i etableringen af fem supersygehuse bl.a. et i Svendborg. Ekspertpanelet afviser ansøgningen i første omgang, da projektet dels vurderes som for dyrt, og dels kan et supersygehus i Svendborg ikke komme på tale med Odense så tæt på. En revideret ansøgning sendes af sted med færre kvadratmeter og fjernelse af Svendborg som supersygehus. 

Byggesagen går igang

På regionsrådsmødet 29. september 2008 blev byggesagen Nyt OUH sat igang.

Læs her om sagsbehandlingen fra mødet. Du kan både se video fra beslutningen, læse mødereferatet og finde det notat, der var vedlagt punktet. 

Fysisk planlægning

På møde den 5. november 2008 godkendte Odense Kommunes byråd, at "Helhedsplan for arealerne omkring Syddansk Universitet" blev sendt i offentlig høring. Helhedsplanen vedrørte også området, hvor Region Syddanmark planlagde opførelsen af det nye universitetshospital. 

Se udkastet til helhedsplanen for arealerne omkring Syddansk Universitet

Odense Kommunes forslag til Trafik- og mobilitetsplan

På møde den 19. november 2008 godkendte Odense Kommune, at forslag til Trafik- og mobilitetsplan blev sendt i offentlig høring. Planen indeholdt blandt andet overvejelser i forhold til styrkelse af den kollektive trafik i form af en letbane eller lignende til det område, hvor Region Syddanmark planlægger opførelsen af det nye universitetshospital. 

Se forslag til Trafik- og mobilitetsplan

Godkendelse af helhedsplanen

Den 22. april 2009 blev helhedsplanen endelig godkendt. Se den endelige helhedsplan for området ved Syddansk Universitet, der beskriver visionen for udviklingen af campus-området, der skal finde sted i de kommende år.