Test af patientstue i mock up.

Forberedelsesarbejdet på Nyt OUH

Forberedelsesarbejdet på OUH frem mod flytningen af hele klinikken til de nye rammer er i fuld gang. Hverdagen på det nye universitetshospital vil være anderledes - både for patienten og for medarbejderne.

Skrevet d. 14-05-2020

 

Mens byggeriet af OUH skyder op, forbereder medarbejderne på OUH sig på en fremtid i de nye rammer. De eksisterende afdelinger ændres ikke, men det gør rammerne omkring dem. Og derudover vil der på fremtidens sygehus blive mere samarbejde på tværs. For at være så godt forberedt som muligt på det nye universitetssygehus, planlægges og afprøves forskellige tiltag på det nuværende OUH.

Allerede i 2009 klarlagde OUH nogle koncepter, der skulle fungere som retningslinjer, man kunne arbejde ud fra. Ud fra koncepterne blev der dannet tværfaglige arbejds- og drift-planlægningsgrupper, der skulle arbejde med de forskellige temaer og koncepter i forhold til driften på Nyt OUH. I 2019 gav de 17 grupper deres bud på, hvordan de kliniske afdelinger kan bruge rammerne på Nyt OUH bedst muligt, så de gode patientforløb bliver skabt samtidig med, at medarbejderne på det kommende sygehus vil opleve et godt arbejdsmiljø. Ud fra deres bud kortlægges den fremtidige struktur nu.

På OUH er Patienten Først det overordnede pejlemærke. Strukturen på Nyt OUH tilrettelægges ud fra et Patienten Først-princip, hvor patienten og dermed mennesket altid vil være i centrum. Denne tanke danner grundlag for byggeriet af det nye sygehus. Drift, planlægning og brugen af lokaler, samt ressourcer skal bidrage til godt flow og gode patientforløb på Nyt OUH.

Dette kræver mere samarbejde på tværs og der vil være områder, hvor flere afdelinger deler fysiske faciliteter. Derfor vil nogle afdelinger få til opgave at være værter for de fælles ressourcer. For nogle afdelinger vil dette også betyde, at der bliver fælles sengedrift. Derudover vil der være en flowansvarlig overlæge, der skal sikre et godt flow og have fokus på, at patienterne får et godt forløb.

Det tværfaglige fælleskab vil også betyde kompetenceudvikling for sygeplejefagligt personale.

På OUH afholdes der i 2020 en høringsfase med fokus på ledelsen og organiseringen på Nyt OUH. Medarbejderne får også mulighed for at blive hørt, og når høringsperioden er slut, vil alle ideer blive samlet og vurderet i forhold til det videre arbejde.