Borgernær brugerinvolvering

Patienter og pårørende har leveret vigtige input til fremtidens universitetshospital.

Skrevet d. 15-04-2016


Patient- og pårørendeinddragelses-processerne har blandt andet omfattet følgende projekter: 

  • Den nye en-persons sengestue
  • Udvikling af oplevelsen af at være patient i de nye operationsstuer
  • Workshop hvor 3 skoleklasser arbejdede med deres ønsker til de fremtidige områder for børn og unge på Nyt OUH.
  • Et omfattende testforløb, ”Living Lab”, i OUH's forhal. Her blev forskellige møbeltyper og indretningsforslag teste til senere brug i udstyrsplanlægningen på Nyt OUH. 
  • Workshop om religiøse rum. Formålet med workshoppen var at fokusere på, hvordan der skabes et værdigt refleksionsrum med plads til mennesker, der har forskellige religiøse og ikke-religiøse tilhørsforhold. 

Der har ligeledes været gennemført mange interviews med patienter og deres pårørende på flere afdelinger på OUH for at høre om brugeroplevelserne af patientstuer og sengeafsnit. 


Resultaterne fra inddragelsen af patienter og pårørende findes i følgende rapporter:

 

Workshop med Børn og unge gav vigtige inputs om netop disses ønsker og behov.