Medic OUH I/S er Totalrådgiver

Den 28. juni 2011 blev vinderen af projektkonkurrencen annonceret. Medic OUH løb med sejren, og de præsenterer sig selv på siden her, hvor du også kan finde kontaktoplysninger. 

Skrevet d. 10-03-2014

Nyt OUH og SUND er en enestående mulighed for at kombinere forskning, uddannelse og sygdomsbehandling i fremtidens universitetshospital.

Vi fra Medic OUH glæder os over at tage del i projektet.

Medic OUH er et tværfagligt rådgiverkonsortium, der omfatter samtlige organisatoriske lag og faglige specialer i projektet.

Medarbejderne kommer primært fra danske rådgivervirksomheder med sygehuskompetencer.

Konsortiet er forstærket med medarbejdere fra to store internationale virksomheder.

Medic OUHs styrke er faglighed, viden og vilje til samarbejde.

Vi kommer fra virksomheder, hvor videndeling, tværfagligt samarbejde og tilpasning til projektkulturer er hverdag.

Projektkontoret i Odense er rammen om det daglige arbejde med Nyt OUH.

Projektkontoret huser ud over Medic OUH også bygherre- og bygherrerådgiverorganisationen.

Fra Medic OUH vil projekt- og projekteringsledelse, støttefunktioner samt en faglig stab på tilsammen ca. 50 projektmedarbejdere have arbejdsplads på projektkontoret.Samarbejdet med Medic OUH I/S udfases

på bagrund af udbudstrategien i det godkendte og optimerede projektforslag, indgår Region Syddanmark en udfasningsaftale med konsortiet Medic OUH I/S.
Aftalen træder i kraft fra juli 2017.

Mere om

Projektorganisationen for Nyt OUH

Projektorganisationen for Nyt OUH er bygherre på det nye sygehus.

Mere OM

Bygherrerådgiver

Til at bistå bygherre har Projektorganisationen Nyt OUH valgt et konsortium bestående af bl.a. NIRAS og C.F. Møller.