Nyt OUH's organisationLedelse - Management

Direktør
Vicedirektør
Vicedirektør
Projektchef - Udstyr/IT, logistik, aptering/bygherreleverance
Konstitueret projektchef

Økonomi og Controlling

Økonomimedarbejder
Special konsulent
Teamleder Økonomi og Controlling
Fuldmægtig
Projektsekretær

Teamsupportere

Teamsupporter
Teamsupporter

Risikomanager

Chefrådgiver

Tidsplanmanager

Tidsplanmanager

Bygherrerådgivning

Entreprisejurist - Forsyningsforhold, forsikring, kontrakter
Udbudskonsulent
Teamleder - Bygherrerådgivning
Udbudskonsulent

Mathilde Thougaard Sørensen

Mobil: +45 2467 4781
mts@rsyd.dk
Teamsupporter

DP03-08

Projektleder - Installationer og teknik
Projektleder - VIDENSAKSEN
Seniorprojektleder - BEHANDLING OG SENGE
Projektleder - INSTALLATIONER & TEKNIK
Senior projektleder - VIDENSAKSEN
Projektleder
Projektleder

Byggeri

Projektmedarbejder
Bygningskonstruktør - SDCO
Projektleder - Landskab
Projektleder - BYGGEMODNING & SERVICEBY
Teamsupporter
Konstruktør - SDCO
Projektleder - SDCO
Projektleder - SDCO
Projektleder - Køkken
Kvalitetskonsulent

Bygherreleverancer

Teamleder - Logistik
Projektleder - Aptering
Projektleder IT
Projektleder - rørpost og pusterør
Teamleder - Udstyrsplanlægning
Projektkoordinator
Bygningskonstruktør
Chefkonsulent
Projektleder - Udstyrsplanlægning
IT-specialist - Netværks og Automations teamet
Projektleder - IT
Teamsupporter
Projektleder - IT
Projektleder
Projektleder - LI & TI standardudstyr
Projektleder - IT
Ingeniør - logistik

Michael Daubjerg Nielsen

Mobil: +45 2475 6084
mdn@rsyd.dk
Projektleder - Aptering
Projektleder - Udstyrsplanlægning
Projektleder - Netværks og Automations teamet
Projektkonsulent, Logistik
Projektleder - IT

Ronnie Rollmann

Mobil: +45 5114 4010
Teamleder - Netværks og Automations teamet
IT-specialist - - Netværks og Automations teamet
Programleder - IT

Tegnestuen

BIM Koordinator
Bygningskontrsuktør
Arkitekt

Helle Katrine Nielsen

Mobil: +45 2440 4535
hkn@rsyd.dk
Bygningskonstruktør
Arkitekt
Bygningskonstruktør
Bygningskonstruktør
Bygningskonstruktør
Teamsupporter
Teamleder - Tegnestuen

Sigrid Raaschou-Nielsen

Mobil: +45 6161 3084
srn@rsyd.dk
IKT/BIM Koordinator
Bygningskonstruktør

Byggepladsfunktion

Byggepladschef

Allan Hylleberg Hansen

Mobil: +45 2334 2029
ahh@rsyd.dk
Teamleder for arbejdsmiljø

Maria Kløcker-Larsen

Mobil: +45 5155 7224
mkl@rsyd.dk
Receptionist
Portvagt
Projektleder - arbejdsmiljø
Serviceassistent
Byggepladsassistent

Patrick Delpierre Olsen

Mobil: +45 2384 3013
pdo@rsyd.dk
Hushåndværker
Serviceassistent

Praktikanter og studentermedhjælper

Praktikant
Praktikant
Praktikant
Praktikant
Studentermedhjælper

Wendy Maria Clasina van der Arend

Mobil: +45 2332 5187
wma@rsyd.dk