Projektorganisationen Nyt OUH

Region Syddanmark bygger Nyt OUH, men det er Projektorganisationen for Nyt OUH, som står for koordinationen af udførelsen med bygherrerådgiver og totalrådgiver.

Projektorganisationen for Nyt OUH er nedsat som projektsekretariat for Styregruppen for Nyt OUH i 2008.

Projektorganisationen for Nyt OUH varetager bygherreopgaven.

Projektorganisation er bindeleddet mellem Odense Universitetshospital, de projekterende rådgivere og Styregruppen for Nyt OUH.

Ledelse:

Direktør Torben Hedegaard Jensen.

Viceprojektdirektør Peter Holm.
Byggeri, Plandisponering.

Viceprojektdirektør Kenneth Holm.
Udstyr, Logistik, Det Digitale Hospital og Stab.

Staben

Medarbejdere og kontaktoplysningerMere om

Styregruppen for Nyt OUH

Projektets øverste administrative beslutningsforum. Styregruppen skal sikre den overordnede fremdrift og økonomi.

Mere OM

Bygherrerådgiver

Til at bistå bygherre har Projektorganisationen Nyt OUH valgt et konsortium bestående af bl.a. NIRAS og C.F. Møller.