Projektorganisationen Nyt OUH

Region Syddanmark bygger Nyt OUH, men det er Projektorganisationen for Nyt OUH, som står for koordinationen af udførelsen med bygherrerådgiver og totalrådgiver.

Skrevet d. 10-03-2014

Projektorganisationen for Nyt OUH er nedsat som projektsekretariat for Styregruppen for Nyt OUH i 2008.

Projektorganisationen for Nyt OUH varetager bygherreopgaven.

Projektorganisation er bindeleddet mellem det eksisterende OUH, de projekterende rådgivere i Medic OUH I/S og Styregruppen for Nyt OUH.

Ledelsen

Projektdirektør Niels Nørgaard Pedersen, der også er administrerende direktør på OUH,
Viceprojektdirektør Torsten Lundgreen.
Viceprojektdirektør Peter Holm.

Staben

Se medarbejdere i Nyt OUH her