Projektorganisationen Nyt OUH

Region Syddanmark bygger Nyt OUH, men det er Projektorganisationen for Nyt OUH, som står for koordinationen af udførelsen med bygherrerådgiver og totalrådgiver.

Skrevet d. 10-03-2014

Projektorganisationen for Nyt OUH er nedsat som projektsekretariat for Styregruppen for Nyt OUH i 2008.

Projektorganisationen for Nyt OUH varetager bygherreopgaven.

Projektorganisation er bindeleddet mellem det eksisterende OUH, de projekterende rådgivere i Medic OUH I/S og Styregruppen for Nyt OUH.

Ledelsen

Projektdirektør Niels Nørgaard Pedersen, der også er administrerende direktør på OUH,
Viceprojektdirektør Torsten Lundgreen.
Viceprojektdirektør Peter Holm.

Staben

Se medarbejdere i Nyt OUH her
Mere om

Totalrådgiver

Konsortiet Medic OUH I/S er efter projektkonkurrencen valgt som totalrådgiver for byggeriet. De skal projektere Nyt OUH.

Mere OM

Bygherrerådgiver

Til at bistå bygherre har Projektorganisationen Nyt OUH valgt et konsortium bestående af bl.a. NIRAS og C.F. Møller.