Byggeriets parter

Flere parter er involveret i byggeriet af Nyt OUH. Her er et hurtigt overblik.

Skrevet d. 10-03-2014

Region Syddanmark opfører det nye universitetshospital. 

Til at varetage opgaven har Regionen nedsat en projektorganisation, der skal fungere som bygherre. Projektorganisationen Nyt OUH står med det administrative ansvar for byggeprojektet og skal rapportere til Regionsrådet i Region Syddanmark.

Til at bistå bygherren er der blevet valgt en bygherrerådgiver, der skal fungere som sparringspartner på bl.a. de byggetekniske aspekter. Bygherrerådgiver blev valgt efter udbud.

Totalrådgiver blev valgt udfra en projektkonkurrence, hvor bygherre og bygherrerådgiver fremlagde ønsker og krav til byggeprojektet. Totalrådgiver skal levere den færdige plan for byggeriet. 

Klik på nedenstående spots for at læse mere om de enkelte parter.
Mere om

Projektorganisationen for Nyt OUH

Projektorganisationen for Nyt OUH er bygherre på det nye sygehus.

Mere om

Totalrådgiver

Konsortiet Medic OUH I/S er efter projektkonkurrencen valgt som totalrådgiver for byggeriet. De skal projektere Nyt OUH.

Mere OM

Bygherrerådgiver

Til at bistå bygherre har Projektorganisationen Nyt OUH valgt et konsortium bestående af bl.a. NIRAS og C.F. Møller. 
Mere om

Styregruppen for Nyt OUH

Projektets øverste administrative beslutningsforum. Styregruppen skal sikre den overordnede fremdrift og økonomi.