Anlægsprojekter og nye sammenhænge

Når Nyt OUH står færdig i 2022, kommer det til at blive en central aktør i et helt nyt bydistrikt. Infrastrukturen er på vej med letbane og nye adgangsveje, og naboerne er allerede igang med at planlægge ankomsten. 

Skrevet d. 16-09-2014

Odense Kommune planlægger at etablere et helt nyt område med fokus på innovation og udvikling. Området kommer til at hedde Campus Odense, og det består udover Nyt OUH også af Syddansk Universitet, Forskerparken og Cortex Park. 

Visionen er at skabe en ny bydel med videnarbejdspladser og laboratorier, hvor erhvervsliv, universitetet og Nyt OUH arbejder sammen.

Der skal også bygges boliger, kollegier, daginstitutioner og en dagligvarebutik, således at Campus Odense bliver en by i byen. 

Læs mere om Campus Odense

Nyt OUH og SDU skaber bro mellem forskning og klinik

Nyt OUHs sammenbygning med SDU kommer til at indvarsle en æra af helt unikke forskningssamarbejder, der er sjældent set på selv internationalt niveau. Kun ganske få steder er universiteter med flere fakulteter placeret sammen med hospitaler, og intet sted i verden er synergien mellem de to institutioner så tydeligt blevet inkorporeret i selve byggeprocessen. 

Samarbejdet sikrer, at den nyeste viden hurtigt kan blive integreret i hospitalet, og at resultater fra klinikken kan føre til nye forskningsprojekter. Ved at placere hospitalet i Campus Odense åbner det desuden op for potentielle sammenarbejder med erhvervslivet.


Ny trafikal struktur
 
Vejene omkring Nyt OUH er allerede i gang med at blive bygget. Nyt OUH bliver opført på bar mark, hvilket giver optimale betingelser for at skabe de mest givtige indfaldsveje muligt. 
 

Nyt OUH kommer til at være en central del af den nye Letbane i Odense. Letbanen kommer til at være den primære kilde for kollektiv trafik i Odense, og der planlægges to stop ved Nyt OUH. Letbanen bliver planlagt ført ned gennem Nyt OUH.