Planlægger til fremtiden

Hvordan kan man bygge til fremtiden? Nyt OUH bygges ud fra en central præmis om, at designet skal kunne holde til udvidelser på sigt, og at man i løbet af planlægningen kan ændre på centrale placeringer eller funktioner. På den måde får man et hospital, der kan implementere de nyeste behandlingsformer, selvom projektet er 15 år undervejs.

Skrevet d. 10-03-2016

Det eksisterende OUH er præget af tidens skiftende krav til behandling. Nye bygninger er skudt op løbende i hospitalets hundrede års levetid, og det har skabt meget svære betingelser i forhold til at levere optimale og sammenhængende patientforløb og arbejdsgange. Men, hvordan undgår man, at fremtiden kommer til at blive en bygningsmæssig trussel mod logistikken?

Det gør man på Nyt OUH ved at bygge med øje for den langsigtede planlægning og med udgangspunkt i robusthed, generelle løsninger, fleksibilitet og elasticitet. 

Bygningsstrukturen bliver med sin åbne geometri modtagelig for tilpasninger, ændringer og tilføjelser i både stor og lille skala og på alle tidspunkter i projektets og byggeriets levetid.  

Samtlige Nyt OUHs funktioner kan udvides uden at skubbe til andre funktioner eller forringe hospitalets interne og eksterne logistik og landskabelige og bygningsmæssige kvaliteter. 

Fleksibiliteten i projektet gør, at Nyt OUH kan udvides med op til 100 %.