Udsigt over Killerup Rende ved Koblingszonen

På vej mod nyt OUH 

Nyt OUH står klar i 2022, og det kommer til at betyde helt nye rammer og tider for patienter, personale og borgere. De innovative tiltag står i kø, og vejen er godt i gang med at blive forberedt til et nyt universitetshospital. På disser sider kan du læse mere om fremtidens hverdag på Nyt OUH.

Nyt OUH er et projekt bygget til og for fremtiden. Hospitalet skal være klar til at tage imod fremtidens udfordringer og goder. Det kan man bl.a. se ved designet af Nyt OUH, som skal være fleksibelt og robust. For at kunne imødekomme forandringer skal hospitalet være fleksibelt i sin bygningsstruktur, så man med små greb kan implementere forandringer. 

Bygningerne kan udvides med op til 100 % på et senere tidspunkt, hvis behovet skulle opstå. Det gør, at det står bedre rustet til at kunne implementere nødvendige forandringer, som der dags dato ikke kan forudses. 

Læs mere om byggeriet

Hverdagen på Nyt OUH

Hvordan ser hverdagen ud for personalet? For patienterne?

For at kunne planlægge den fremtidige struktur og drift af et nyt hospital arbejder vi efter en række retningslinjer - Koncepter for Nyt OUH.

Et koncept for Nyt OUH-projektet beskriver, hvorledes et bestemt område eller en bestemt funktion på Nyt OUH indrettes og tilrettelægges i overensstemmelse med visionen for Nyt OUH.

Læs mere om koncepter for Nyt OUH

Nyt område og nye muligheder

Nyt OUH bliver en del af noget større. Nyt OUH bliver en central aktør i Campus Odense, der er en massiv satsning på at videreudvikle området omkring Nyt OUH til en bydel med fokus på innovation og udvikling til gavn for borgere og erhvervslivet. 

Naboskabet med Syddansk Universitet udgør en kolossal mulighed for at bringe forskningen og klinikken tættere på hinanden end nogensinde før og skabe et forskningsmiljø i absolut topklasse.

Læs mere om anlægsprojekterne og de nye sammenhængCampus Odense

 

Nyt OUH og SDU bliver hovedaktører i Campus Odense, der bliver en helt ny bydel med fokus på innovation og udvikling. 

Visionen er at skabe en ny bydel med videnarbejdspladser og laboratorier, hvor erhvervsliv, universitetet og Nyt OUH arbejder sammen.

Der skal også bygges boliger, kollegier, daginstitutioner og en dagligvarebutik, således at Campus Odense bliver en by i byen.

Læs mere om Campus Odense