Servicetunnellen er godt i vej

Dygtige montagefolk har sat de første tunnelelementer til det, der skal blive en over 200 meter lang servicetunnel til Nyt OUH.
Det er tungt arbejde, hvert enkelt element vejer ca. 24 tons og der skal sættes mange inden tunnelen står færdig. Arbejdet forløber planmæssigt og der færdiggøres ca 25 meter om dagen.

Skrevet d. 25-11-2016

En milepæl er nået.
Der er gravet og byggeforberedt siden foråret. Nu sætter vi for første gang sten på sten, eller i dette tilfælde, element på element til det nye universitetshospital. Servicetunnellen er altså den første bygningsstruktur på Nyt OUH, der færdiggøres.
Når den står færdig dækkes den med muld og ovenover anlægges det sydlige trafikkryds på ringvejen, der skal gå rundt om sygehuset.
Servicetunellen skal til sin tid forsyne Nyt OUH med alle forbrugsvarer, fra en såkaldt serviceby, der kommer til at ligge syd for ringvejen. Ved at placere servicebyen uden for ringvejen, undgår man at sende den tunge transport ind på hospitalets hovedfærdselsårer.

Den er præcisionsarbejde at løfte hvert enkelt element a 24 tons på plads. Servicetunnellen er 210 meter lang når den står færdig.  Den skal holde Nyt OUH forsynet med forbrugsvarer fra lasteramperne i servicebyen.

I den kommende periode etableres yderlige 3 tunneller, der kommer til at binde Nyt OUH sammen på kælderniveau.
I første omgang bruges de dog til at binde byggepladsen sammen fra øst til vest, da de lægges under det smalle jordstykke, der i 2017 overdrages til letbanen, der så kan anlægge spor gennem byggepladsen fra nord til syd.

Mere om arbejdet i delprojekt
Klik her Tags Nyheder