Stor interesse ved informationsmødet om udbud på Nyt OUH

Der blev udvist stor interesse fra de ca 80 fremmødte, da projektorganisationen, fredag den 19. maj, afholdt informations-møde om udbud på Nyt OUH. Her finder du dagens program og præsentationer.

Skrevet d. 22-05-2017


Vicedirektør Peter Holm gennemgår udbudene. Administrerende sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen klarlægger bygherres forventninger til det kommende byggeri.

Program for informationsmøde om udbud af delprojekt 03 og -04 på Nyt OUH
klik på det enkelte punkt for adgang til præsentation i pdf.

Velkomst, gennemgang af program og introfilm v/ forretningschef Anders Kirk Christoffersen, bygherrerådgiver NIRAS.Bygherres forventninger til Nyt OUH-projektet og organisation 
v/ adm. sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen, Projektorganisationen for Nyt OUH.De udbudte delprojekter DP03 ”Vidensaksen” og DP04 ”Behandling og sengeafsnit” v/ vicedirektør Peter Holm, Projektorganisationen for Nyt OUH

De udbudte delprojekter DP03 ”Vidensaksen” og DP04 ”Behandling og sengeafsnit” v/ projektdirektør Mads Glenstrup, Medic OUH.


Udbudsproces med konkurrencepræget dialog inkl. tidsplan og tildelingskriterier v/ advokat Torben Brøgger, Bech-Bruun.


Spørgsmål og svar – ledes af Anders Kirk Christoffersen 
Tags Nyheder Udbud

Udbudsmateriale Delprojekt 03 og -04

Region Syddanmarks Udbudsportal