Status for byggepladsen

Det er nu snart 12 måneder siden første spadestik til Nyt OUH blev taget.
Her følger en kort gennemgang og en film fra byggepladsen.

Skrevet d. 04-04-2017

Der arbejdes på store dele af byggegrunden med byggemodning.
Arbejdet er delt i 2 projekter.

Delprojekt 1 omhandler primært jordarbejder og byggeforberedende arbejde i et 24 meter bredt tracé, som gennemskærer grunden fra nord til syd, hvor letbanen til sin tid kommer til at køre gennem hospitalet. I dette område nu etableret en servicetunnel, der skal levere forbrugsvare fra en Serviceby indtil selve hospitalet, når det står færdigt. Der er yderligere blevet etableret 2 forbindelsestunneller, som skal binde bygningskroppen sammen i kælderniveau under letbanen. Alt i alt 270 meter element tunnel står nu færdigt og afventer tildækning over de næste måneder.

Her ses byggegrunden mod nordøst. Letbanetracét anes midtfor.

Delprojekt 2 omhandler primært jordarbejdet på resten af byggegrunden, herunder etablering af Hospitalsringen, den ringvej der skal omkranse Nyt OUH, udgravning af regnvandsbassiner, der kobles på et net af afvandingsrør og etablering af forsyningsforbindelser. Bassinerne er færdige og ringvejen er godt i vej. P.t holdes der planmæssig pause på grund af vinterens vandmængder, men maskinerne starter snart op igen.


Byggepladsen set fra luften