Støttemur til heliport i udbud, Delprojekt 33

Anlægsarbejderne omfatter etablering af ca. 130 meter lang og op til 10 meter høj støttemur udført i jernbeton.Støttemuren skal fungerer som støtte for jordvold hvorpå heliport til nyt OUH anbringes. Støttemure afgrænserjordvolden mod ringvejen omkring Nyt OUH.

Skrevet d. 25-05-2018

 

Arbejdet omfatter i hovedtræk:

• Etablering af arbejdspladsfaciliteter

• Jordarbejder, herunder udgravning til fundament, samt indbygning af friktionsfyld bag støttemure

• Etablering af dræn og brønde for dræning af fyld omkring støttemure

• Stillads og formarbejde

• Armeringsarbejder

• Betonstøbning

• Fugtisolering

• Overfladebehandling med antigrafitti.

Arbejderne udbydes i hovedentreprise i offentligt udbud, hvor tildelingskriteriet er Pris.

Opgavens omfang og vilkår er uddybende beskrevet i det samlede udbudsmateriale, som er fuldt tilgængeligt på Region Syddanmarks udbudsportal:

https://www.regionsyddanmark.dk/wm218399Region Syddanmarks udbudsportal

https://www.regionsyddanmark.dk/wm218399