Terrænregulering af byggearealer i udbud

Terrænreguleringen omfatter de arealer primært inden for Hospitalsringen, hvor de kommende hospitalsbygninger senere skal opføres.

Skrevet d. 06-06-2018

Der skal i hovedtræk udføres følgende anlægsarbejder:

Afrømning og bortkørsel af muldjord 40.000 m³.
Afgravning og indbygning af ca. 45.000 m³ råjord for etablering af terrænregulering i byggearealer for Nyt OUH
Indbygning af råjord fra depot ca. 20.000 m³
Afgravning og udsætning i depot 20.000 m³
Afgravning og indbygning af råjord for etablering af interimsveje inkl. levering af grus materialer.
Levering og indbygning af ca. 70.000 m³ friktionsmaterialer i sandpuden under kommende bygninger.

Entreprisen omfatter herudover afvandingsarbejder.

Arbejderne udbydes i hovedentreprise i offentligt udbud, hvor tildelingskriteriet er Pris.

Opgavens omfang og vilkår er uddybende beskrevet i det samlede udbudsmateriale, som er fuldt tilgængeligt og kan hentes på Region Syddanmarks udbudsportal.

https://www.regionsyddanmark.dk/wm475426