På vej mod Nyt OUH

Allerede nu kan vi kigge to år tilbage i forhold til byggeriet af Nyt OUH. Marken ligger stadig grøn og frugtbar, og det varer endnu omkring otte år, før dørene går op, og sygehuset tages i brug. Hvor er vi nu, og hvor skal vi hen?

Skrevet d. 28-11-2012

De spørgsmål forsøger denne nyhed at besvare.

Vi opfører et Nyt Universitetshospital på bar mark ved SDU. Her får du et kort overblik over processen frem til nu.

I 2010 blev arkitektkonkurrencen udskrevet, i 2011 blev vinderen, Medic OUH, præsenteret, og fra det tidspunkt er der arbejdet i en del hjørner og kroge af det, der skal blive det nye Odense Universitetshospital. Der er tale om et byggeri i stor skala, og både byggeri og planlægning er delt op i relevante faser. Lige nu befinder vi os i sidste halvdel af det, der hedder byggeprogramfasen. 

Du kan se byggeriets faser i forhold til brugerinvolveringsperspektivet illustreret nedenunder. Klik for større opløsning.  

Hvad er et byggeprogram?
Byggeprogrammets kerne er at få styr på de rå rammer. Det handler om at afdække alle overordnede krav og behov, at få dem specificeret og samtidig verificere, at Nyt OUH kan realiseres på 237.000 m2 til en pris af 6,9 mia. kr.
Også det byggeforberedende arbejde indgår i byggeprogrammet. Alt det, der handler om blandt andet adgangsveje og strøm – både til projektet i sig selv og til dem, der skal grave, bore og bygge.

Plan for rum
I byggeprogrammet indgår også en rumdimensioneringsplan. Den estimerer lige nu 714 somatiske senge og 139 psykiatriske senge. Til samtlige senge hører behandlingsfaciliteter, der understøtter arbejdet med alle de mennesker, der skal benytte dem. I det arbejde har Nyt OUH spurgt brugere, eksperter og fagpersonale fra OUH. At inddrage brugere er en vigtig proces, for det er dem, der ved, hvordan arbejdet i praksis skal foregå. Det er sammen med dem, vi kan teste og udvikle alle de aspekter, der hører til at drive et effektivt hospital.

Vejen frem
Byggeprogrammet er som nævnt tæt på at være færdigt. Næste trin er en godkendelse i Regionsrådet i december 2012. Så følger derefter en dispositionsforslagsfase, der løber i 2013 og 2014. Detaljeringsgraden bliver større, og fokus retter sig mod funktioner, sammenhænge og muligheder for samarbejde mellem afdelinger og deres indbyrdes placering i forhold til hinanden.Tags Nyheder