Nyt OUH byggeri ikke bremset af coronapandemi

Skrevet d. 12-05-2020 Af Helle Fjord

Byggeriet af Nyt OUH har været igennem både en regnfuld vinter og et forår med en verden, der lukkede ned. Alligevel skyder det store byggeri hastigt op.

 

Byggeaktiviteten på Nyt OUH pladsen har været udfordret. Først af den langvarige regn, der resulterede i, at nogle aktiviteter blev forskudt.

- Der er ikke egentlige forsinkelser i kølvandet på den regnfulde vinter, men derimod om forskydning af nogle planlagte aktiviteter. Det betyder i praksis, at entreprenøren har vurderet, at tidsplanen kan indhentes, så der i sidste ende ikke bliver tale om, at byggeriet bliver forsinket, fortæller vicedirektør i Projektorganisationen Nyt OUH, Kenneth Holm.

Coronakrisen har dog vanskeliggjort denne mulighed. Den planlagte aktivitets- og bemandingsforøgelse er altså ikke gennemført og særligt efter påske var der væsentligt færre medarbejdere på pladsen end planlagt.

- Antallet af medarbejdere på pladsen er dog stille og roligt stigende, så vi nærmer os det antal medarbejdere, som var på pladsen inden Coronapandemien. Men der er stadig et stykke vej for at nå den planlagte aktivitet, siger Kenneth Holm.

Der er endnu ikke konkrete meldinger om, at det bliver nødvendigt at udskyde afleveringen af byggeriet, siger Kenneth Holm.

- Entreprenørerne foretager løbende risikovurderinger i forhold til deres produktions- og leverancesikkerhed. Heldigvis er der oparbejdet en bufferproduktion som gør, at risikoen ind til videre kun omfatter selve transporten. Derfor arbejder vi på at udvide mulighederne for at opmagasinere materialer og leverancer på pladsen, siger Kenneth Holm.

På så stort et byggeri vil der i en tid som denne ikke kunne udstikkes garantier for leverance til tiden, påpeger Kenneth Holm.

- Når både bemanding og leverancesikkerhed er i spil, er der en risiko for, at den nuværende produktionsnedgang på byggepladsen kan påvirke slutdatoen. Det er dog endnu for tidligt at tale om de endelige konsekvenser af situationen, men et forsigtigt bud kan være en forsinkelse på omkring 2 måneder, fortæller Kenneth Holm.

 Tags Nyheder OUH