Stor interesse ved informationsmødet om udbud på Nyt OUH

Der blev udvist stor interesse fra de ca 80 fremmødte, da projektorganisationen, fredag den 19. maj, afholdt informations-møde om udbud på Nyt OUH. Her finder du dagens program og præsentationer.

Skrevet d. 19-05-2017

Program for informationsmøde om udbud af delprojekt 03 og -04 på Nyt OUH


1. Velkomst, gennemgang af program og introfilm v/ forretningschef Anders Kirk Christoffersen, bygherrerådgiver NIRAS.


2. Bygherres forventninger til Nyt OUH-projektet og organisation 
 v/ adm. sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen, Projektorganisationen for Nyt OUH.


3. De udbudte delprojekter DP03 ”Vidensaksen” og DP04 ”Behandling og sengeafsnit” v/ vicedirektør Peter Holm, Projektorganisationen for Nyt OUH


4. De udbudte delprojekter DP03 ”Vidensaksen” og DP04 ”Behandling og sengeafsnit” v/ projektdirektør Mads Glenstrup, Medic OUH.


5. Udbudsproces med konkurrencepræget dialog inkl. tidsplan og tildelingskriterier v/ advokat Torben Brøgger, Bech-Bruun.


Spørgsmål og svar – ledes af Anders Kirk Christoffersen 

Præsentationer findes nedenfor

 


Tags Nyheder

Præsentationer ved Informationsmøde om delprojekt 03 og -04

Dokumentnavn
Dato
Størrelse