Velbesøgt Informationsmøde for udbud af Nyt OUH’s fire klynger

Nyt OUH’s afdelinger placeres i 4 klynger. Disse er netop er sendt i udbud, som det den sidst klump af det kompleks der kommer til at udgøre Nyt OUH inden for Hospitalsringen.

Skrevet d. 28-09-2017

Ved et velbesøgt informationsmøde på projektkontoret ved byggepladsen, blev de fremmødte klogere på Region Syddanmarks visioner for Nyt OUH generelt og klyngerne specifikt.

Hvad er en klynge?
Klyngerne er her Nyt OUH’s afdelinger samles.
Klynger er kliniske fællesskaber, der arbejder side om side så patienten oplever sammenhæng i behandlingen. Klyngerne er placeret så de i videst mulige omfang opfylder de medicinske specialers nærhedskrav ved enten klyngenaboskab eller en kobling over nogle behandlingsafsnit.
Klyngerne grupperer sig i fire kvadranter omkring Vidensaksen og behandlings- og sengeafsnit.

Udbud
Samlet set udgør klyngerne et areal på over 90.000 m2. 
De fire klynger udbydes i totalentrepriser, som henholdsvis delprojekt 05, -06. -07 og -08. Totalentreprise betyder, at totalentreprenøren færdigprojekterer projektet og sikrer, at det bliver opført. Udbuddet giver mulighed for at en totalentreprenør kan byde på alt fra een til alle klynger. 

Fristen for prækvalificere sig  er 12. oktober.
De prækvalificerede offentliggøres den 27. november 2017.  

Kontraktunderskrift medio 2018
Efter en konkurrencepræget dialog i de første måneder af 2018, forventer Region Syddanmark at kunne underskrive kontrakten, med den eller de totalentreprenører, der bliver valgt til at projektere og bygge klyngerne, i medio 2018. Nyt OUH forventes at stå færdigt slutningen af 2022.
Udbudsmateriale
Hele udbudsmaterialet er tilgængeligt på Region Syddanmarks udbudsportal - Klik her.

 


Præsentationer fra informationsmøde om delprojekt 05 til 08 

Dokumentnavn
Dato
Størrelse