4 store udbud på Nyt OUH byggeriet

Fire større udbud i forbindelse med byggeriet af Nyt OUH er nu i proces.

Skrevet d. 04-02-2020

Fire større udbud i forbindelse med byggeriet af Nyt OUH er nu i proces. Både hovedkøkkenet, Logistik og Sterilcentralen, logistik-kassesystemet og hele klargøring af hospitalets rårum (aptering) med udstyrsetablering er sendt i udbud.

Nyt OUH skyder op

Byggeriet af Nyt OUH er i fuld gang. Stålkonstruktioner og betonelementer skyder op og danner fundamentet for det, der om få år skal stå færdig som Region Syddanmarks nye universitetshospital i Odense. Byggeriet bliver varetaget af det italienske konsortium OHPT – Odense Hospital Project Team Joint Venture I/S, som er et joint venture mellem CMB og Itinera, og det skrider frem efter tidsplanen.

Sideløbende med hovedbyggeriet sendes opgaver løbende i udbud. Nu er fire vigtige og store udbud i proces.

Udbud: Fra rårum til færdige operationelle rum

Når rårummene står klar, venter 225 udstyrstunge rum og 350 sekundære rum på færdiggørelse og installation af medioteknisk udstyr – enten indkøbt eller flyttet fra det eksisterende OUH.

Læs mere om Delprojekt 100 her

Udbud: Logistik- og sterilcentral – her samles alle leverancer til Nyt OUH

Logistik- og sterilcentralen er placeret i Servicebyen, som ligger syd for det samlede hospitalsfunktion. Det er her, alle varer distribueres ud til resten af sygehuset.

Logistik- og sterilcentralen er forbundet med det resterende hospital med en tunnel, der fungerer som logistikkorridor imellem servicebyen og det resterende hospital.

Læs mere om Delprojekt 09 her. 

Udbud: Nybygget køkken skal stå klar inden flytningen – Delprojekt 37 – Hovedkøkken

Regionsrådet i Region Syddanmark har besluttet, at der i forbindelse med byggeriet af Nyt OUH skal bygges et helt nyt hovedkøkken.

Mange vil nok huske, at det ikke var en del af den oprindelige plan, men beregninger viste, at en renovering af det eksisterende køkken ville være dyr og utidssvarende.

Køkkenet skal stå klar til fuld drift allerede i slutningen af 2021 og skal således levere mad til det eksisterende OUH i årene op til flytningen.

Læs mere om Delprojekt 37 her. 

Udbud: Kassetransport- og lagerstyringssystem - Delprojekt 102

På Nyt OUH etableres et helt nyt logistiksystem, som skal sikre, at klinikken har de rigtige varer på det rette tidspunkt.

Baseret på en analyse af logistikkomplekset på Nyt OUH er fire logistiske løsninger valgt til at distribuere forbrugsvarer, post, medicin, prøver, linned og mad som samtidig kan håndtere returtransporter af affald.

Læs mere om Delprojekt 102 her.Tags Nyheder