Fra OUH til Nyt OUH

Odense Universitetshospital er på nogle parametre Danmarks største hospital. Det er Region Syddanmarks største arbejdsplads og tæt involveret i projekteringen af Nyt OUH

Skrevet d. 10-03-2014

Odense Amts og Bys Sygehus 1912

Odense Amts og Bys Sygehus (OABS) blev indviet i 1912 på hærens tidligere eksercerplads. Her blev byens tidligere sygehuse samlet i ét nyt, stort sygehus. Det første sygehus uden for hovedstaden opdelt i en kirurgisk og en medicinsk afdeling med hver sin overlæge. I opbygning og struktur stærkt inspireret af nationens nye hospital, Rigshospitalet, der var blevet indviet et par år forinden. Det nye sygehus fik efter få år også vokseværk og bredte sig ud over matriklen. 

I 1960'erne kunne man ikke længere bygge i bredden og valgte derfor - helt i tidens ånd - at bygge i højden. Første halvdel af "Højhuset" blev indviet i 1962, mens den anden halvdel blev taget i brug nogle år senere. Dette byggeri kom til at danne model for det samtidige højhusbyggeri på Rigshospitalet; arkitekterne var de samme og hovedstadens højhus kunne høste fordel af erfaringerne fra Odense.

Læs mere om OUHs første 100 år her

Odense Universitetshospital i dag

Odense Universitetshospital spiller i dag en central rolle nationalt og international som ét af tre danske universitetshospitaler. Med et budget på over 5 mia. kr., ca. 10.000 medarbejdere og alle specialer repræsenteret, er det Danmarks største hospital.

Med indvielsen af Danmarks største Fælles Akutmodtagelse, ny vestfløj og et stort parkeringshus, og renovering af forhal har hospitalet sikret sig, at det også de kommende år kan fungere godt.

Det står dog også klart, at OUH arealet som det fremstår i dag, har en meget høj udnyttelsesgrad, og at hospitalet får brug for plads til kommende udvidelser.
De begrænsninger mindskes væsentligt ved udflytning til de nye omgivelser syd for SDU.

Forskning og forskningssamarbejde med SDU

OUH og SDU er allerede i dag tæt integrerede i hinandens arbejdsområder. Der er etableret forskningsenheder for næsten alle specialer, ligesom der er fælles Ph.d.-forløb og et stigende antal øvrige forskerstillinger. 

OUH har etableret 4 eliteforskningscentre. Satsningen udmønter sig i forskning i international klasse.

Klinik og forskning under samme tag

Båndene mellem klinik og forskning knyttes endnu stærkere, når den nye vidensmetropol Nyt OUH, Nyt SUND og SDU er en realitet. Da vil naboskabet fremme fælles projekter, der på lang sigt giver samfundsmæssige gevinster. Det bliver 500.000 m2 levende viden under samme tag.