Baggrund

Når det nye universitetshospital tages i brug, er det afslutningen på en proces, som startede i 2007. Læs på disse sider om baggrunden for byggeriet.

Skrevet d. 10-03-2017


Nyt OUH er Region Syddanmarks nye universitetshospital, som skal erstatte det eksisterende Odense universitetshospital. 

Da regionerne blev dannet i 2007 fik de bl.a. ansvaret for sundhedsvæsenet med opgaven at optimere og modernisere det danske sundhedsvæsen og sygehusstruktur. 

I efteråret 2007 nedsatte regeringen et ekspertpanel, som led i en aftale med Danske Regioner. Panelets opgave var at vurdere de konkrete anlægsprojekter i regionernes fremtidige sygehusstruktur og afgive indstilling til regeringen om, hvorvidt de enkelte projekter opfylder de fastsatte målsætninger og principper for kvalitet, finansiering og øget produktivitet.

Regeringen udmøntede i perioden 2008-2010 i alt 41,4 milliarder kroner til sygehusbyggerier i form af foreløbige tilsagn på baggrund af indstillinger fra ekspertpanelet.
 

Den nye sygehusstruktur skal styrke kvaliteten i sygehusvæsenet og understøtte implementeringen af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra rapporten ”Styrket akutberedskab – planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen”. Det medfører bl.a. at regionerne samler behandlingerne på færre hospitaler for at øge den faglige kvalitet på de enkelte behandlingssteder og for at udnytte ressourcerne bedst muligt.

Nyt OUH har fået tilsagn om 6,3 mia. fra ekspertpanelet. Hertil kommer yderligere 0,6 mia til en ny psykiatrisk afdeling, finansieret af Region Syddanmark som et OPP projekt.
Psykiatrien rykker ind

En undersøgelse foretaget i Region Midtjylland viste, at tre ud af fire psykiatriske patienter havde fysiske lidelser. Derfor giver det god mening, når Region Syddanmark bygger en ny psykiatrisk afdeling på 25.000 m2 lige ved siden af Nyt OUH. 

De to bygninger kommer til at hænge fysisk sammen, så psykiatriske patienter får let adgang til et hospital. 

"Det er et klart mål med Nyt OUH, at vi kommer til at have et langt tættere samarbejde med et almindelig sygehus. Det bør være sådan, at psykiatriske patienter bliver behandlet på samme måde, uanset om man kommer med et brækket arm eller knækket sind," siger Charlotte Josefsen, adm. sygehusdirektør for psykiatrien i Region Syddanmark i nedenstående video, der fortæller om fordelene ved det nye samarbejde.