Udbudsplan

- Sådan udbydes Nyt OUH

Regionsrådet i Region Syddanmark godkendte Nyt OUH’s projektforslag den 23. januar 2017.
Her blev det besluttet at udbyde hovedprojektet i totalentrepriser.
Vidensaksen og Behandlingsområdet blev udbudt 10. maj 2017. Efterfølgende blev klyngerne udbudt den 13. september 2017. Alle udbud blev vundet af JV CMB/Itinera og byggeriet er nu i gang.

Delprojekt 03 - Vidensaksen.
4 etager og kælder - ca. 61.000 m2.
Vidensaksen kobler Nyt OUH fysisk med Syddansk Universitet. Det er hospitalets centrale bygningskrop og rummer dels funktioner, som både hospitalet og universitet trækker på, dels funktioner, som er henvendt imod offentligheden. 
Vidensaksen er rygraden i bygningsmassen, og danner også koblingen mellem klynger, behandlings og sengeafsnit og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SUND. Her findes Nyt OUH’s hovedindgang i den sydligste ende af vidensstrøget, der er hovedfærdselsåren i Vidensaksen.

Delprojekt 04 - Behandling- og sengeafsnit.
5 etager - ca. 99.000 m2.
Indeholder blandt andet operation og billeddiagnostik med supportfunktioner, er placeret mellem klyngerne og udgør bygningsanlæggets øst-vestgående midterzone på hver sin side af Vidensaksen. Den centrale placering understøtter optimale arbejds- og behandlingsforhold og giver de kortest mulige veje mellem kliniske og skærende specialer. Adgang til behandlings- og sengeafsnit foregår via Klyngestrøget, som ligeledes indgår i DP04.

Delprojekt 05, 06, 07 og 08 - Klynger
Ca. 92.000 m2
Nyt OUH’s afdelinger er samlet i fire såkaldte klynger. 
Det er kliniske fællesskaber, der arbejder side om side så patienten oplever sammenhæng i behandlingen.
Klyngerne er placeret så de i videst mulige omfang opfylder de medicinske specialer nærhedskrav ved enten klyngenaboskab eller en kobling over nogle behandlingsafsnit. Klyngerne grupperer sig i fire kvadranter omkring Vidensaksen og behandlings- og sengeafsnit.