Udbudsstrategi for nyt centralkøkken ved Nyt OUH (DP37)

Regionsrådet har besluttet, at der skal etableres et nyt køkken i tilknytning til Nyt OUH.

Køkkenet bliver ikke finansieret som en del af kvalitetsfondsbyggeriet Nyt OUH, men udbydes som et OPP-projekt (offentligt-privat-partnerskab), hvor en privat leverandør gennemfører selve projektet samt tager sig af efterfølgende drift og vedligehold. Den private leverandør tager sig af den væsentlige investering, og OUH betaler for opgaven over en årrække.

Køkkenet er netop sendt i udbud.

Skrevet d. 26-11-2019

Forud for beslutningen om at bygge et nyt køkken i forbindelse med Nyt OUH gik en vurdering af, om det bedst kunne svare sig at gøre noget ved det renoveringstrængende køkken på det nuværende OUH, eller om der i stedet skulle opføres et nyt køkken ved Nyt OUH.

 

Eftersom udgifterne i grove træk ville blive det samme, bortset fra tilkøb af udstyr ved opførsel af et nyt køkken, besluttede regionsrådet at fokusere på et nyt køkken på samme matrikel som Nyt OUH.

 

På den måde sparer OUH udgifterne ved at skulle transportere al maden fra placeringen i midtbyen til Nyt OUH. Det nye køkken vil derfor blive placeret i forlængelse af servicebyen på Nyt OUH.

 

Baggrunden for budgettet:

Selve budgettet er fastsat ud fra en analyse foretaget af et eksternt firma i april 2018. Her er der fokus på mulighederne for genanvendelse af de nuværende maskiner og udstyr.

 

Budget:

Udgiften til det nye køkken er i grove tal udregnet til at ligge på omkring 80 mio. for selve byggeprojektet, og yderligere 20 mio. for nyt udstyr. 

 

Finansiering:

Selve byggeprojektet udbydes som et OPP-projekt (offentligt-privat-partnerskab), hvor en privat leverandør gennemfører selve projektet samt tager sig af efterfølgende drift og vedligehold. Den private leverandør tager sig af den væsentlige investering, og OUH betaler for opgaven over en årrække.

 

Det vil fremgå af kontrakten, at ca. 34,5 mio. kr. indgår som opstartsbetaling ved overtagelse af byggeriet. Det er kvalitetsfondsmidler. De resterende ca. 45 mio. kr. tilvejebringes via Kommune Leasing. Afbetalingen vil foregå over en længere årrække, der vil blive defineret mere præcist.

 

Omfang:

Køkkenets samlede areal forventes som udgangspunkt at blive omkring 3.000 m2.

 

Køkkenet vil være fordelt over to plan, på stue og 1. sal. I stuen skal der være et produktionsområde, varemodtagelse og bageri. Herudover vil der være køle- og fryserum, affaldsrum og et lager. Desuden forventes det, at der vil være opvaskerum og et mindre kontorområde til produktionslederne. 1. sal skal rumme kontorer og medarbejderfaciliteter, samt teknik- og rengøringsrum.

Der er fokus på byggeri, der kan rumme udvidelser, hvis der bliver et behov for dette.

 

Tid:

Det nye køkken forventes at være i fuld drift i slutningen af 2021.