DP 100 - Klargøring af de rå rum

Udbudsopgaven ’Aptering af rårum’ er klargøringen af de rå
rum, der afleveres som hovedbyggeriet af Nyt OUH. Apteringsopgaven skal gøre rummene klar til brug, både i forhold til de fysiske rammer, men også med rummenes behov for udstyr og installationer.

Skrevet d. 30-01-2020

Opgaven er omfattende, og indeholder en koordinering og styring, projektering og udførelse af klargøring af rummene, flytning af eksisterende udstyr og indkøb af nyt udstyr.

 

Opgavens omfang

Når rårummene står klar, venter 225 udstyrstunge rum og 350 sekundære rum på færdiggørelse og installation af medioteknisk udstyr – enten indkøbt eller flyttet fra det eksisterende OUH.

Færdiggørelsen af de overleverede rårum indebærer opsætning af indvendige vægge, gulve- og loftsbeklædning, maling af vægge og færdiggørelse af alle installationer. Udstyr skal flyttes eller indkøbes og være helt klar til brug, når driften flytter matrikel. Samtidig indebærer opgaven også håndtering og koordinering af grænseflader til andre delprojekter og leverancer.

De udstyrstunge rum er intensiv-, billeddiagnostik-, trauma-, interventions- og operationsstuer. De sekundære rårum omfatter blandt andet omklædningsrum, teknik rum, toiletter og depotrum.


Kontrakt og ansvarlig

Region Syddanmark har indgået betinget kontrakt med JV CMB/Itinera. 

Projektchef Carsten Dollerup er ansvarlig for projektet. 


Budget

Rammebudgettet for hele delprojektet udgør 500 millioner kr. ekskl. moms.


Tidsplan

Område:

Periode:

Udbudsbekendtgørelse

17. december 2019

Kontraktstart

November 2020

Aflevering

November 2022