Informationsmøde om Bygherrer rådgivningskontrakt til Steno Diabetes Center Odense

Regionsrådet godkendte den 22. august 2016 visionen for en styrket diabetesindsats i Region Syddanmark i form af et samarbejde med Novo Nordisk Fonden om etablering af et Steno Diabetes Center Odense (SDCO).

Skrevet d. 20-03-2018

Centret skal etableres en ny bygning ved det Nye Odense Universitetshospital (Nyt OUH). Byggeprojektet forventes at omfatte ca. 12.000 m2 nybyggeri.
Der forventes at blive behandlet ca. 9.000 patienter årligt på centret, som skal være et kraftcenter for udvikling af nye behandlings- og forebyggelsesmetoder til gavn for alle med diabetes i Region Syddanmark. 
Opgaven som bygherrerådgiver vil være at granske og støtte bygherrens arbejder, være kritisk part og sparre med bygherrens medarbejdere vedrørende de omfattede ydelser.

Opgavernes omfang vil være behovsstyret.

Mere Information
-og tilmelding til informationsmøde se link neden for:
www.regionsyddanmark.dk/wm506608