Delprojekt 102 - Udbudsstrategi for kassetransport- og lagersystem samt WMS

På Nyt OUH etableres et helt nyt logistiksystem, som skal sikre, at klinikken har de rigtige varer på det rette tidspunkt.

Skrevet d. 23-01-2020

Baseret på en analyse af logistikkomplekset på Nyt OUH er fem logistiske løsninger valgt til at distribuere forbrugsvarer, post, medicin, prøver, linned og mad som samtidig kan håndtere returtransporter af affald.

De valgte systemer

  • Kassesystem med tilhørende Warehouse Management System (WMS – lagerstyringssystem)
  • AGV-system (automatiske transportbærere til transport af mad, linned, instyrumentvogne m.v)
  • Rørpostsystem
  • Pusterørsystem
  • Manuel transport af varer, der ikke kan leveres via ovennævnte systemer

Kassesystemet er en del af den samlede logistikløsning. Systemet deles ind i to overordnede flow: Den rene del og den urene del.

Som en vigtig del af kassesystemet etableres to automatiske centrale kasselagre, placeret placeriet på Nyt OUH’s teknik- og logistiketage. Dette vil sænke reaktionstiden i forsyningen.

Proces

Baggrunden for at udbyde kassesystemet på dette tidlige stadie er, at det skal installeres successivt i byggeriet af Nyt OUH i forbindelse med konstruktionen.

Kontraktværdi

Den estimerede budgetsum for kassesystemet og lagerstyringen (WMS) til Nyt OUH er knap 244 millioner kroner.

Hertil kommer årlige driftsomkostninger til drift og vedligehold af både kassesystem og lagerstyring.

Udbudsbekendtgørelse

Der er i udbudsstrategien lagt op til EU-udbud med forhandling.

Link til 

Tidsplan

 

Område:

Periode:

Udbudsbekendtgørelse

22/1 2020

Kontraktstart

September 2020

Aflevering

November 2022