Delprojekt 09 - Logistik- og Sterilcentral


Som led i etableringen af Nyt OUH skal der opføres et byggeri, der kan rumme de serviceydelser, som der er behov for på det nye sygehus.

Skrevet d. 22-01-2020

 

Baggrund:

Byggeriet skal kunne håndtere de forskellige funktioner, der forventes af Logistik- og Sterilcentral.

Derudover er der lagt en strategi for bygningen, så der er plads til udvidelser i fremtiden, hvis der skulle blive et behov for det.

Funktioner:

Logistik- og Sterilcentralen på Nyt OUH består af flere funktioner, der skal sørge for de ydelser og forsyninger, som det nye sygehus har behov for:
Sterilcentral

  • Affaldsterminal, inklusiv håndtering af klinisk risikoaffald
  • Postmodtagelse
  • Varemodtagelse

Derudover vil der være velfærdsforanstaltninger til de ovenstående funktioner, samt kontorarealer og personalefaciliteter.

Logistik- og Sterilcentral vil blive placeret syd for hospitalsringvejen og forbindes med hospitalet via en tunnel.

Serviceby

Udbuddets form og omfang:

Projektet udbydes som totalentreprise. Udbudsprocessen består af en prækvalifikation hvor bygherren forventer at prækvalificere 5 totalentreprenører.

Totalentreprenør skal i entreprisen også levere udvalgt udstyr til funktionerne i Servicebyen.

Udbudsbekendtgørelse:

Link til udbudsbekendtgørelsen på TED til Logistik- og Sterilcentral.

 Via linket kan udbudsmaterialet til Logistik- og Sterilcentral hentes.

Tidsplan:


Område:

Periode:

Udbudsbekendtgørelse

17/1 2020

Kontraktstart

7/7 2020

ABT93 aflevering

12/10 2022