Fremskudt byggemodning for Nyt OUH

Den fremskudte byggemodning for Nyt OUH er delt i 3 udbudspakker:
1: Indledende arbejder, byggemodning Nyt OUH.
2: Vej og pladsbelysning, som udbydes, når der er indgået kontrakt på de indledende arbejder.
3: Rørleverancer.

Skrevet d. 15-06-2016

Indledende arbejder:

Udførelse af jordarbejder, herunder afrømning af ca. 75.000 m³ muld, afgravning og indbygning af ca. 80.000 m³ råjord for permanent vejudlæg og p-plaser.

 • Etablering af byggeplads på fremtidigt p-pladsareal samt parkeringspladser i grus i alt ca. 38.000 m². 
 • Etablering af Hospitalsringen (sidste etape) med grøfter, fællessti og fremtidig afvanding.
 • Etablering af Vestre Hospitalsvej og tilslutning til eksisterende vej. Afvanding, grøfter og trækrør til signalanlæg etableres. 
 • Udlægning af asfaltbelægninger og slidlag på vejstræk etableret i foregående entreprise DP01.
 • Ledningsarbejder for det permanente regnvandssystem samt føringsrør for fremtidige forsyninger. 
 • Etablering af ca. 45.000 m² stort vandelement med regnvandsbassiner samt ind- og udløbsbygværker. 
 • Etablering af betontunnel under Hospitalsringen. 

Forventet byggestart: ultimo 2016

Forventet aflevering: ultimo 2017 

Kontrakt: M. J. Eriksson. 

Rørudbud:  Rørentreprise byggemodning Nyt OUH


Levering, sammensvejsning og nedlægning af PE-rør til:
 • Spildevand. Primært ø250 mm hovedledninger og ø110 mm stikledninger.
 • Brugsvand. Primært ø250 mm hovedledninger og ø75-110 mm stikledninger.
 • Køling. Ø400 mm hovedledninger og ø315 stikledninger.
 • Hovedmænder:
  • Spildevand 2,25 km (trykledninger).
  • Brugsvand 2.85 km.
  • Køling 3,67 km.
 • Ventiler m.v. til ovenstående.

Ledningsgrave udføres af den anlægsentreprenør, der anlægger veje, og nedlægning sker i samarbejde med denne anlægsentreprenør.


Byggestart: september 2016

Forventet aflevering: september 2017

Kontrakt: M. J. ErikssonTags Udbud